Ochrana osobních údajů - Apartmány U Šneka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Ochrana osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že apartmanyusneka.cz jsou oprávněny v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen "Osobní údaje"). Zpracování Osobních údajů provádí zpracovatelé k tomu určený. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese apartmanyusneka@seznam.cz.

GDPR nabývá platnosti a účinnosti dnem 25.5. 2018.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky